BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny nieograniczony

Sprzedaż działki budowlanej
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem - Nidzie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej działki budowlanej, nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida:

- przeznaczonej pod budownictwo mieszkalno-usługowe

- położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Al. Wczasów / za ośrodkiem zdrowia/:

Działka ozn. nr geod. 143/2, o pow. 1.011 m2

cena wywoławcza - 30.600,00 zł

wadium - 3.060,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 23 stycznia 2004 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy ul. Al. Wczasów 4.

a/ W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 20 stycznia 2004 roku włącznie, podając numer działki i jej położenie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.

b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.

c/ Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

d/ Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca,

e/ Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postapienie powyżej ceny wywoławczej.

f/ W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna - sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

g/ Ustala się, że jedno postąpienie wynosi 500,00 zł.

h/ Zastrzega się mozliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

Data powstania: środa, 17 gru 2003 08:27
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2004 13:24
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2569 razy