BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny nieograniczony

Sprzedaż działek budowlanych
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek budowlanych, nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida:

- przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

- położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Gruntowej:

1.
działka ozn. nr geod. 417/1, o pow. 727 m2,

cena wywoławcza 19.850,00 zł

wadium - 1.985,00 zł

2.
działka ozn. nr geod. 417/2, o pow. 672m2

cena wywoławcza 17.200,00 zł

wadium - 1.720,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 stycznia 2004 roku o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy ul. Al. Wczasów 4.

a/ W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 16 stycznia 2004 roku włącznie, podając numer działki i jej położenie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.

b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.

c/ Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

d/ Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

e/ Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

f/ W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

g/ Ustala się, że jedno postąpienie wynosi 500,00 zł.

h/ Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.
Data powstania: środa, 17 gru 2003 09:43
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2004 13:24
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2694 razy