BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia
-Opis nieruchomości - teren pod kiosk handlowy,
-Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
-Numer działki – cz. 229/300
-Numer KW – 12411
-Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 20 m2.
-Wysokość czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,95 zł/m2 + 22% VAT miesięcznie.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
2. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest do zagospodarowania pawilonami-straganami dla potrzeb handlu.
3. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
4. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
5. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 05 lutego 2010 r. do dnia 26 lutego 2010 r.
Data powstania: piątek, 5 lut 2010 13:11
Data opublikowania: piątek, 5 lut 2010 11:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 mar 2010 12:32
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1934 razy