BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego PD-3410/01/2010 w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie” informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło na wszystkie osiem części zamówienia wpłynęło po 4 oferty nie podlegające odrzuceniu.

Na podstawie badania i oceny ofert - najkorzystniejszą, a jednocześnie najtańszą: na część I i II, okazała się oznaczona w postępowaniu nr „4” tj. Wykonawcy: OPTIMUM Biuro Obsługi Nieruchomości inż. Wiesław Stankiewicz, 11-500 Giżycko, ul. Unii Europejskiej 12, na część VI i VIII oznaczona w postępowaniu nr „3” tj. Wykonawcy: Pracownia Usług Geodezyjno-Kartograficznych Stanisław Samełko, 12-200 Pisz, ul. Rybacka 3B, na część III, IV, V i VII oznaczona w postępowaniu nr „2”, tj. Wykonawcy: RIW- NIERUCHOMOŚCI Sp. z o. o., 10-546 Olsztyn, ul. Kajki 7/6 spełniające wszystkie wymogi Zamawiającego postawione Wykonawcom.

Do postępowania przetargowego wpłynęły oferty spełniające wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego od Wykonawców, które otrzymały następującą ilość punktów:
1. „PIELA- NIERUCHOMOŚCI s. c. Monika Prostko-Piela, Waldemar Piela, 19-300 Ełk, ul. Mickiewicza 15 Vp:
na część I – 48,65 pkt,
na część II – 60,00 pkt,
na część III – 58,18 pkt,
na część IV – 87,23 pkt,
na część V – 52,63 pkt,
na część VI – 44,44 pkt,
na część VII – 60,00 pkt,
na część VIII – 51,28 pkt,
2. RIW- NIERUCHOMOŚCI Sp. z o. o., 10-546 Olsztyn, ul. Kajki 7/6:
na część I – 94,74 pkt,
na część II – 97,06 pkt,
na część III – 100,00 pkt,
na część IV – 100,00 pkt,
na część V – 100,00 pkt,
na część VI – 66,67 pkt,
na część VII – 100,00 pkt,
na część VIII – 50,00 pkt,
3. Pracownia Usług Geodezyjno-Kartograficznych Stanisław Samełko, 12-200 Pisz, ul. Rybacka 3B:
na część I – 55,38 pkt,
na część II – 68,75 pkt,
na część III – 53,33 pkt,
na część IV – 82,00 pkt,
na część V – 50,00 pkt,
na część VI – 100,00 pkt,
na część VII – 41,25 pkt,
na część VIII – 100,00 pkt,
4. OPTIMUM Biuro Obsługi Nieruchomości inż. Wiesław Stankiewicz, 11-500 Giżycko, ul. Unii Europejskiej 12:
na część I – 100,00 pkt,
na część II – 100,00 pkt,
na część III – 94,67 pkt,
na część IV – 91,31 pkt,
na część V – 85,96 pkt,
na część VI – 66,67 pkt,
na część VII – 92,18 pkt,
na część VIII – 45,45 pkt,
Data powstania: piątek, 5 lut 2010 12:05
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 lut 2010 09:16
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1990 razy