BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego PD-3410/02/2010 w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie usług geodezyjnych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie” informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło na część: 1, 2, 3 i 4 – po 6 ofert, na część: 5, 6 i 7 – po 9 ofert.

Na podstawie badania i oceny ofert - najkorzystniejszą, a jednocześnie najtańszą: na część I, II i III, okazała się oznaczona w postępowaniu nr „3” tj. Wykonawcy: Usługi Geodezyjne Krzysztof Dawid, 12-200 Pisz, ul. Wiosenna 19, na część IV oznaczona w postępowaniu nr „9” tj.Agencja Geodezyjna S. C. Zofia i Andrzej Dąbrowscy, 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 11, na część V i VI oznaczona w postępowaniu nr „5”, tj. Wykonawcy: Usługi Geodezyjne Grzegorz Kuliś, 12-220 Ruciane-Nida, ul. Zielona 13, na część VII oznaczona w postępowaniu nr „1”tj. Wykonawcy „GEOINWEST’ Usługi Geodezyjno-Kartograficzne i Inwestycyjne Artur Zadroga, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 8 spełniające wszystkie wymogi Zamawiającego postawione Wykonawcom.
Do postępowania przetargowego wpłynęły oferty spełniające wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego od Wykonawców, które otrzymały następującą ilość punktów:
1. „GEOINWEST’ Usługi Geodezyjno-Kartograficzne i Inwestycyjne Artur Zadroga, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 8:
na część V – 24,60 pkt,
na część VI – 55,42 pkt,
na część VII – 183,86 pkt,
2. Geodezja i Projektowanie inż. Marek Demczuk, 10-688 Olsztyn, ul. Witosa 25/14:
na część I – 38,89 pkt,
na część II – 36,23 pkt,
na część III – 52,63 pkt,
na część IV – 97,62 pkt,
na część V – 23,81 pkt,
na część VI – 46,03 pkt,
na część VII – 141,32 pkt,
3. Usługi Geodezyjne Krzysztof Dawid, 12-200 Pisz, ul. Wiosenna 19:
na część I – 100,00 pkt,
na część II – 100,00 pkt,
na część III – 100,00 pkt,
na część IV – 92,50 pkt,
na część V – 88,79 pkt,
na część VI – 267,21 pkt,
na część VII – 166,28 pkt,
4. Usługi Geodezyjne Marek Piworowicz, 12-200 Pisz, ul. Gałczyńskiego 9/46:
na część I – 42,70 pkt,
na część II – 46,92 pkt,
na część III – 48,80 pkt,
na część IV – 37,62 pkt,
na część V – 132,50 pkt,
na część VII – 128,10 pkt,
5. Usługi Geodezyjne Grzegorz Kuliś, 12-220 Ruciane-Nida, ul. Zielona 13:
na część I – 56,93 pkt,
na część II – 67,78 pkt,
na część III – 81,33 pkt,
na część IV – 45,14 pkt,
na część V – 205,00 pkt,
na część VI – 355,38 pkt,
na część VII – 169,91 pkt,
6. GEOCARD-ANDRZEJ JUST Usługi Geodezyjne i Taxi, 12-200 Pisz, ul. Kościuszki 14/23:
na część V – 90,17 pkt,
na część VI – 312,80 pkt,
na część VII – 167,26 pkt,
7. GEO-KART” Usługi Geodezyjne i Kartograficzne inż. Piotr Banach, 12-200 Pisz, ul. Dworcowa 4d:
na część V – 33,30 pkt,
na część VI – 57,72 pkt,
na część VII – 137,45 pkt,
8. Nieruchomości Geodezja Pośrednictwo Szacowanie Tomasz Lewandowski, 12-100 Szczytno, ul. Marii Konopnickiej 47:
na część I – 70,00 pkt,
na część II – 31,25 pkt,
na część III – 50,00 pkt,
na część IV – 37,00 pkt,
na część V – 26,34 pkt,
na część VI – 60,39 pkt,
na część VII – 83,93 pkt,
9. Agencja Geodezyjna S. C. Zofia i Andrzej Dąbrowscy, 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 11:
na część I – 38,89 pkt,
na część II – 50,00 pkt,
na część III – 45,45 pkt,
na część IV – 100,00 pkt,
na część V – 26,74 pkt,
na część VI – 72,19 pkt,
na część VII – 88,74 pkt,
Data powstania: piątek, 5 lut 2010 12:07
Data opublikowania: piątek, 5 lut 2010 12:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 lut 2010 09:16
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2498 razy