BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na sporządzenie „Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida”
Zamawiający zmienia terminy składania i otwarcia ofert poprzez zmianę treści ogłoszenia, tj.: z „Termin składania ofert upływa dnia 12 lutego 2010 r. do godz. 930”. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 lutego 2010 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4” na „Termin składania ofert upływa dnia 19 lutego 2010 r. do godz. 930”. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 lutego 2010 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
Pozostała treść bez zmian
Data powstania: czwartek, 11 lut 2010 08:45
Data opublikowania: czwartek, 11 lut 2010 11:28
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 lut 2010 09:02
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2052 razy