BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego PD-3410/04/2010 w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi transportowe i remontowe sprzętem mechanicznym na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida” zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęły 2 oferty.

Na podstawie badania i oceny ofert - najkorzystniejszą, a jednocześnie najtańszą okazała się oznaczona w postępowaniu nr „2” tj. Wykonawcy: Usługi Różne Tomasz Bugnacki, 12-220 Ruciane-Nida, ul. Kwiatowa 7/10, spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego postawione Wykonawcom.
Oferta otrzymała łącznie - 100,00 pkt.

W postępowaniu przetargowym wpłynęła jeszcze druga oferta spełniająca wymogi i podlegająca ocenie przez Zamawiającego od Wykonawcy: Olszewski Wojciech P.P.H.U. „OLECH POL”, 12-200 Pisz, Łupki 108 d.
Oferta otrzymała łącznie – 56,13 pkt .

Data powstania: czwartek, 25 lut 2010 12:13
Data opublikowania: czwartek, 25 lut 2010 15:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 mar 2010 10:37
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2024 razy