BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego PD-3410/03/2010 w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie „Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida” zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 14 ofert.

Na podstawie badania i oceny ofert - najkorzystniejszą, a jednocześnie najtańszą okazała się oznaczona w postępowaniu nr „4” tj. Wykonawcy: EKOVENTUS Szymańczyk i Węclewski sp. j., 65-101 Zielona Góra, ul. Strumykowa 22a/2, spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego postawione Wykonawcom.
Oferta otrzymała łącznie - 100,00 pkt.

W postępowaniu przetargowym wpłynęło jeszcze 11 ofert spełniających wymogi i podlegających ocenie przez Zamawiającego od Wykonawców:
1. AQUAGEO – Michał Fic, 05-090 Raszyn, Grocholskiego 1 Falenty. Oferta otrzymała łącznie – 31,68 pkt .
2. „ŚRODOWISKO” S.C., 11-500 Giżycko, ul. Suwalska 21. Oferta otrzymała łącznie – 99,57 pkt .
3. EKO-PARTNER COLSUNTING E. Miszczyk, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gen. Pułaskiego 2c m 9. Oferta otrzymała łącznie – 49,79 pkt .
4. LEMTECH Konsulting Sp. z o. o., 31-024 Kraków, ul. Szpitalna 40. Oferta otrzymała łącznie – 80,11 pkt .
5. WS Atkins-Polska Sp. z o. o., 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17. Oferta otrzymała łącznie – 50,65 pkt .
6. Collekt Consulting Sp. z o. o., 40-555 Katowice, ul. Rolna 14. Oferta otrzymała łącznie – 19,47 pkt .
7. Agrotec Polska Sp. z o. o., 00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23. Oferta otrzymała łącznie – 96,86 pkt .
8. EKO-LOG Sp. z o. o., 61-063 Poznań, ul. Dobrowita 16. Oferta otrzymała łącznie – 27,23 pkt .
9. Grontmij Polska Sp. z o. o., 60-164 Poznań, ul. Ziębicka 35. Oferta otrzymała łącznie – 56,21 pkt .
10. Biuro Konsultingowe Ochrony Środowiska EKOSYSTEM ŚLĄSK, 41-400 Mysłowice, ul. Działkowa 44. Oferta otrzymała łącznie – 20,62 pkt .

Trzy oferty zostały odrzucone
Data powstania: poniedziałek, 1 mar 2010 12:32
Data opublikowania: poniedziałek, 1 mar 2010 14:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 mar 2010 08:33
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1995 razy