BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Śwignajno
2. Numer działki : 96/3
3. Powierzchnia działki : 1.643 m2
4. Numer księgi wieczystej KW OL1P/00010955/6
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 4, o powierzchni użytkowej 45,93 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego nr 7 w Śwignajnie. Do lokalu mieszkalnego nr 4 przynależy piwnica o pow. 13,56 m2, 2 pomieszczenia gospodarcze na poddaszu o powierzchni łącznej 9,75 m2 oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym o powierzchni 7,76 m2. Razem powierzchnia użytkowa i przynależna wynosi 77,00 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje sprzedaż, udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 2413/10000 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 7 w Śwignajnie składa się z 4 lokali mieszkalnych.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu ) wraz z udziałem w wyżej wymienionej działce wynosi 26.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych).
Cena sprzedaży lokalu z udziałem w gruncie po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007 roku wynosi 2.600,00 zł. (słownie: dwa tysiące sześćset złotych ).
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/27/2009 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2009 roku została przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Nabywca uiści należność w kwocie 2.600,00 zł + koszt przygotowania dokumentacji sprzedaży, w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
10.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 11. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 ze zmianami. 12.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 12.03.2010 roku do dnia 2.04.2010 roku.

Data powstania: piątek, 12 mar 2010 10:37
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 kwi 2010 22:03
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1628 razy