BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia
-Opis nieruchomości - teren pod drobne uprawy rolne,
-Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
-Numer działki – cz. 95/14
-Numer KW – 21153
-Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – łącznie 280 m2.
-Wysokość czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,22 zł/m2 rocznie brutto.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.
2. Ww. nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
4. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
5. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 12 marca 2010 r. do dnia 02 kwietnia 2010 r.
Data powstania: piątek, 12 mar 2010 13:15
Data opublikowania: piątek, 12 mar 2010 12:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 kwi 2010 22:03
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1767 razy