BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI


przeznaczonej do sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) niżej wymienionej:

- nieruchomość gruntowa, ozn. nr geod. 29/2, o pow. 1.702 m2, ujawniona w KW 7364,
położona w Karwicy, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica terenów kompleksu I jako teren istniejącej szkoły podstawowej.

Cena netto - 64.700,00 zł

1.Powyższa nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały nr XLIV/84/2009 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 29 października 2009 roku, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2.Nabywca zostanie wyłoniony w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, który pokrywa koszt spisania aktu notarialnego, koszty sądowe oraz koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Cena sprzedaży wymagalna jest na rzecz sprzedawcy przed spisaniem umowy notarialnej i nie podlega rozłożeniu na raty.
3.Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest opodatkowana 22% podatkiem VAT.
4.Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.
5.Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, na okres od 27 marca 2010 roku do 17.04.2010 roku a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu,
Data powstania: sobota, 27 mar 2010 11:13
Data opublikowania: piątek, 26 mar 2010 11:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 kwi 2010 09:07
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1739 razy