BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O LI SESJI RADY MIEJSKIEJ RUCIANE - NIDA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 25 marca 2010 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem - Nidzie odbędzie się LI sesja Rady Miejskiej.
  Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie i podpisanie protokołu z L sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 25 lutego 2010 r.
 5. Odpowiedź na wnioski i interpelacje radnych zgłoszone na L sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 25 lutego 2010 r.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 7. Analiza stanu bezpieczeństwa na drogach Gminy ze szczególnym uwzględnieniem przebudowy droki krajowej Nr 58.
 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  • Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 rok.
  • Gospodarki gruntami
 9. Wnioski i interpelacje radnych
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie obrad

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane - Nida do uczestnictwa w obradach.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane - Nida
mgr Dietmar Georg Lange

Data powstania: piątek, 19 mar 2010 12:38
Data opublikowania: piątek, 19 mar 2010 12:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 mar 2010 11:30
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1680 razy