BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego PD-3410/07/2010 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę specjalistycznych pomocy naukowych dla szkół Gminy Ruciane-Nida” informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 5 ofert.

Na podstawie badania i oceny ofert - najkorzystniejszą, a jednocześnie najtańszą okazała się oznaczona w postępowaniu nr „3” tj. Wykonawcy: CEZAS-GLOB Sp. z o. o., ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn, spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego postawione Wykonawcom.
Oferta otrzymała łącznie - 100,00 pkt.

W postępowaniu przetargowym wpłynęło jeszcze 2 oferty spełniające wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego od Wykonawców:
1. Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o. o., ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa
Oferta otrzymała łącznie – 98,40 pkt .
2. CENTRUM INFORMATYKI „ZETO” S. A., ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok.
Oferta otrzymała łącznie – 79,87 pkt .

Dwie oferty zostały odrzucone

Data powstania: środa, 24 mar 2010 12:08
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 kwi 2010 11:19
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1909 razy