BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ruciane-Nida, dn. 30 marca 2010PZ-7331-1/39/10

Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w oparciu o art. 61 § 1 i 4 K.P.A. oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami)
zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie garażu na działce o nr 227/47 położonej w obrębie Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, którego inwestorem jest Pan Krzysztof Sztybel.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą
się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie, w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).Data powstania: wtorek, 30 mar 2010 13:07
Data opublikowania: wtorek, 30 mar 2010 13:57
Data przejścia do archiwum: niedziela, 11 kwi 2010 12:44
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2067 razy