BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów do budowy i remontu chodników i placów na terenie Miast i Gminy Ruciane-Nida” informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 4 oferty.

Na podstawie badania i oceny ofert - najkorzystniejszą, a jednocześnie najtańszą okazała się oznaczona w postępowaniu nr „4” tj. Wykonawcy: PPHU MACKIEWICZ Danuta Genowefa Mackiewicz, 18-400 Łomża, ul. Al. J. Piłsudskiego 117A, spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego postawione Wykonawcom.
Oferta otrzymała łącznie - 100,00 pkt.

W postępowaniu przetargowym wpłynęło jeszcze 2 oferty spełniające wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego od Wykonawców:
1. „ABW Superbruk” Sp. z o. o. Hryniewicze, Gm. Juchnowiec, 15-001 Białystok, skr. pocz. 383
Oferta otrzymała łącznie – 98,95 pkt .
2. „BUDROMAT” Leszek Kuprel Kostaka Brukowa i Galanteria Betonowa, 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59 .
Oferta otrzymała łącznie – 97,21 pkt .

Jedna oferta została odrzucona z postepowania przetargowego
Data powstania: wtorek, 20 kwi 2010 11:51
Data opublikowania: wtorek, 20 kwi 2010 13:36
Data przejścia do archiwum: środa, 28 kwi 2010 07:53
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1934 razy