BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Sprzedaż działki budowlanej mieszkalno-usługowej
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej działki budowlanej, nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczonej pod budownictwo mieszkalno-usługowe, położonej w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów /za ośrodkiem zdrowia w Rucianem/:
=====================================
LP. Ne geod. Pow. Cena wowoławcza Wadium
=====================================
1. 143/2 1.011m2 28.000,00zł 2.500,00 zł
=====================================


Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22 kwietnia 2004 roku, o godzinie 10.15, w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy ul. Al. Wczasów 4.

1. W przetargu biorą udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie do dnia 19 kwietnia 2004 roku /włącznie/ w gotówce na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.

2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.

3. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Ustala się, że jedno postąpienie wynosi 500,00 zł.

6. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

7. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

8. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, tel. 0 prefiks/87/4231036 w 31 lub 37.
Data powstania: poniedziałek, 29 mar 2004 10:51
Data opublikowania: poniedziałek, 29 mar 2004 11:25
Data przejścia do archiwum: środa, 28 kwi 2004 08:56
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2684 razy