BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ POMOCY NAUKOWYCH

„Po pierwsze dzieci – Kompleksowe wyposażenie szkół Miasta i Gminy Ruciane – Nida”
Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego Zapytania ofertowego na zakup pomocy naukowych do szkół w ramach projektu pn. „Po pierwsze dzieci – Kompleksowe wyposażenie szkół Miasta i Gminy Ruciane – Nida” realizowanego przez Gminę Ruciane – Nida przy wykorzystaniu dofinansowania Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 – Zamawiający zdecydował o wyborze oferty złożonej przez CEZAS-GLOB Sp. z.o.o., Olsztyn o wartości 1.003,00 zł..

Wykaz złożonych ofert:
1.CEZAS-GLOB Sp. z.o.o., Olsztyn. Wartość oferty to 1.003,00 zł..

Zapytanie ofertowe przeprowadzono zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. t.j. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655). Wydatek stanowi koszt niekwalifikowany w ramach ww. projektu.

Leszek Marek Gryciuk
Burmistrz Miasta i Gminy
Ruciane – Nida
Data powstania: wtorek, 27 kwi 2010 11:05
Data opublikowania: piątek, 30 kwi 2010 09:21
Data przejścia do archiwum: środa, 5 maj 2010 10:37
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1683 razy