BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 35 i art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz.U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) informuje, że przeznacza do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego lokal mieszkalny nr 1, usytuowany na parterze budynku mieszkalnego nr 45 w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z udziałem w gruncie wielkości 27/100 części, ozn. nr geod. 377/7, o pow. 574 m2, objęty księgą wieczystą OL1P/00012411/5.
1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
- nieruchomość zabudowana budynkiem wielorodzinnym i budynkiem gospodarczym, ozn. nr geod. 377/7,
2. Powierzchnia nieruchomości:
- 574 m2
3. Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
- przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1, o powierzchni użytkowej 27,24 m2 i powierzchni przynależnej 15,70 m2, usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego nr 45 przy ul. Wiejskiej w Rucianem-Nidzie wraz z udziałem wielkości 27/100 części w działce gruntu ozn. nr geod. 377/7, o pow. 574 m2 i takim samym udziałem w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i gospodarczego. Lokal mieszkalny nr 1 ma powierzchnię użytkową 27,24 m2, składa się z jednego pokoju i kuchni. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 7,05 m2 oraz dwa pomieszczenia w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni 8,65 m2.
4. Przeznaczenie nieruchomości:
- nieruchomość opisana w punkcie 3 przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w wykonaniu uchwały nr LII/25/2010 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 kwietnia 2010 roku.
5. Wartość lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i prawie własności gruntu :
- operat szacunkowy nieruchomości objętej niniejszym wykazem został wykonany 16.12.2009 roku przez rzeczoznawcę majątkowego, według którego jej wartość stanowi kwota 27.800,00 zł.
6. Terminy wnoszenia kwoty sprzedaży:
- przed spisaniem umowy notarialnej kwota sprzedaży winna być na koncie sprzedawcy,
koszt aktu notarialnego i opłaty sądowe oraz koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca.
7. Termin przeprowadzenia przetargu:
- przetarg ustny nieograniczony zostanie ogłoszony po upływie terminu podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu.
7. Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości:
- wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych tutejszego urzędu.


Data powstania: piątek, 21 maj 2010 11:33
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 cze 2010 09:14
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1597 razy