BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 35 i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz.U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) informuje, że przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową ozn. nr geod. 80/3, o pow. 80 m2 i ozn. nr geod. 80/7, o pow. 20 m2, poł. Ruciane-Nida ul. Dworcowa, objęte księgą wieczystą 13031.
1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa, ozn. nr geod. 80/3 i 80/7,
2. Powierzchnia nieruchomości:
- 80 m2 i 20 m2
3. Opis nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
- przedmiotem sprzedaży są dwie nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 100 m2 położone w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej, znajdujące się w pobliżu zabudowy sakralnej i mieszkaniowej.
4. Przeznaczenie nieruchomości:
- nieruchomości opisane w punkcie 3 przeznaczone są do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 80/2, w wykonaniu uchwały nr LII/26/2010 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 kwietnia 2010 roku.
5. Wartość nieruchomości gruntowych :
- operat szacunkowy nieruchomości objętych niniejszym wykazem został wykonany 6.05.2010 roku przez rzeczoznawcę majątkowego, według którego ich wartość netto stanowi kwota 6.990,00 zł. Kwota sprzedaży brutto została ustalona w wysokości 8.527,80 zł, w tym 22%VAT stanowiący kwotę 1.537,80 zł.
6. Terminy wnoszenia kwoty sprzedaży:
- przed spisaniem umowy notarialnej kwota sprzedaży winna być na koncie sprzedawcy,
koszt aktu notarialnego i opłaty sądowe oraz koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca.
7. Termin spisania protokołu uzgodnień w sprawie sprzedaży nieruchomości:
- protokół uzgodnień z nabywcą zostanie spisany po upływie terminu podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu.
7. Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości:
- wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych tutejszego urzędu.


Data powstania: piątek, 21 maj 2010 13:34
Data opublikowania: poniedziałek, 24 maj 2010 13:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 cze 2010 09:14
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2042 razy