BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo garażowe

Sprzedaż działek
Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2000 roku Dz.U Nr 46, poz. 543 ze zmianami/ i § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy ?Dz.U.Nr 9, poz. 30 ze zmianami/ Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida


Położenie nieruchomości - Ruciane-Nida ul. 11-tego Listopada


Numer księgi wieczystej KW - 29403


Opis nieruchomości - działki nie zabudowane przeznaczone pod budownictwo garażowe
oraz działka do wspólnego użytkowania przeznaczona na dojazd do garaży

ozn. nr geod. 227/35, o pow. 18m2, cena wywoławcza - 2.500,00 zł, wadium- 250,00 zł plus udział 1/32 części w dz. ozn. nr geod. 227/32, o pow. 821m2,

ozn. nr geod. 227/36, o pow. 18m2, cena wywoławcza - 2.500,00 zł, wadium - 250,00 zł plus udział 1/32 części w dz. ozn. nr geod. 227/32, o pow. 821m2,

ozn. nr geod. 227/43, o pow. 18m2, cena wywoławcza - 2.500,00 zł, wadium - 250,00 zł plus udział 1/32 części w dz. ozn. nr geod. 227/32, o pow. 821m2,

ozn. nr geod. 227/46, o pow. 18m2, cena wywoławcza - 2.500,00 zł, wadium - 250,00 zł plus udział 1/32 części w dz. ozn. nr geod. 227/32, o pow. 821m2,

ozn. nr geod. 227/48, o pow. 18m2, cena wywoławcza - 2.500,00 zł, wadium - 250,00 zł plus udział 1/32 części w dz. ozn. nr geod. 227/32, o pow. 821m2,


Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 22 kwietnia 2004 roku o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, sala nr 4.

1. W przetargu biorą osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 19 kwietnia 2004 roku włącznie, podając numer działki i jej położenie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.

2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.

3. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Jedno postąpienie wynosi 100,00 zł.

6. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
Data powstania: środa, 31 mar 2004 10:10
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 28 kwi 2004 08:56
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2564 razy