BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Głodowo, Głodowo Rybackie, Wejsuny, Warnowo, Końcewo i Piaski w gminie Ruciane-Nida
Wszyscy Wykonawcy
zamówienia


Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z zapytaniem z dnia 19.05.2010 r. dotyczącym zamówienia publicznego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Głodowo, Głodowo Rybackie, Wejsuny, Warnowo, Końcewo i Piaski w gminie Ruciane-Nida”, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223, poz. 1655 z późn. zm), Zamawiający – Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co następuje:

Pytanie Wykonawcy:
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku zrealizowanie przez Wykonawcę budowy sieci sanitarnej oraz sieci wodociągowej w oddzielnych inwestycjach, gdzie dwa zadania polegają na budowie sieci sanitarnej i dwa na budowie sieci wodociągowej, a łącznie spełniają warunek wykonania sieci na wartość min. 8 000 000,00 zł brutto?


Odp:
Zamawiający uzna spełnienie warunku gdy Wykonawca wykonał dwie roboty: wyłącznie budowy sieci wodociągowej lub wyłącznie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, pod warunkiem że wartość każdej zgodnie ze SIWZ jest większa lub równa 4 000 000,00 zł brutto.

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.
Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.Burmistrz Miasta i Gminy


Leszek Marek Gryciuk
Data powstania: środa, 19 maj 2010 10:33
Data opublikowania: środa, 19 maj 2010 12:40
Data przejścia do archiwum: środa, 9 cze 2010 13:26
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1890 razy