BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Głodowo, Głodowo Rybackie, Wejsuny, Warnowo, Końcewo i Piaski w gminie Ruciane-Nida
Wszyscy Wykonawcy
zamówienia


Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z zapytaniem z dnia 20.05.2010 r. dotyczącym zamówienia publicznego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Głodowo, Głodowo Rybackie, Wejsuny, Warnowo, Końcewo i Piaski w gminie Ruciane-Nida”, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223, poz. 1655 z późn. zm), Zamawiający – Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co następuje:

Pytanie Wykonawcy:
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku doświadczenia i wiedzy gdy Wykonawca wykonał dwie roboty polegające na budowie sieci sanitarnej lub deszczowej o wartości każdej minimum 4 000 000,00 zł brutto?


Odp:
Zgodnie ze SIWZ Zamawiający uzna to za spełnienie warunku doświadczenia i wiedzy..

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.
Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk


Data powstania: czwartek, 20 maj 2010 14:05
Data opublikowania: czwartek, 20 maj 2010 14:11
Data przejścia do archiwum: środa, 9 cze 2010 13:26
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1986 razy