BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Głodowo, Głodowo Rybackie, Wejsuny, Warnowo, Końcewo i Piaski w gminie Ruciane-Nida
Wszyscy Wykonawcy
zamówienia


Zmiana treści SIWZ
w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy na:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Głodowo, Głodowo Rybackie, Wejsuny, Warnowo, Końcewo i Piaski
w gminie Ruciane-Nida”


Zgonie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie dokonuje zmiany w treści SIWZ w przetargu nieograniczonym nr PD 3410/09/2010 na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Głodowo, Głodowo Rybackie, Wejsuny, Warnowo, Końcewo i Piaski w gminie Ruciane-Nida”.

Zmiana dotyczy treści SIWZ - załącznika nr 4, polegająca na:

W niniejszym załączniku wstawiono błędną treść, w związku z powyższym w dniu 21.05.2010 r. zamieszczono prawidłową treść załącznika nr 4


W związku ze zmianą treści SIWZ nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.
Niniejszą zmianę należy dołączyć do materiałów przetargowych i traktować jako integralną część SIWZ
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


Burmistrz Miasta i Gminy
w Rucianem-Nidzie


Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: piątek, 21 maj 2010 12:00
Data opublikowania: piątek, 21 maj 2010 13:59
Data przejścia do archiwum: środa, 9 cze 2010 13:26
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2023 razy