BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 3

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Głodowo, Głodowo Rybackie, Wejsuny, Warnowo, Końcewo i Piaski w gminie Ruciane-Nida
Wszyscy Wykonawcy
zamówienia


Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z zapytaniem z dnia 21.05.2010 r. dotyczącym zamówienia publicznego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Głodowo, Głodowo Rybackie, Wejsuny, Warnowo, Końcewo i Piaski w gminie Ruciane-Nida”, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223, poz. 1655 z późn. zm), Zamawiający – Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co następuje:

Pytanie Wykonawcy:
W punkcie 11.2.1 jest informacja, iż projekt tłoczni stanowi oddzielna dokumentacja zamienna. Czy Zamawiający jest w posiadaniu takowej dokumentacji?


Odp:
Zamawiający jest w posiadaniu wersji papierowej tej dokumentacji.
Dokumentacja ta jest dostępna do wglądu u Zamawiającego.


Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.
Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.


Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: poniedziałek, 24 maj 2010 11:39
Data opublikowania: poniedziałek, 24 maj 2010 13:54
Data przejścia do archiwum: środa, 9 cze 2010 13:26
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2065 razy