BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia
1. Opis nieruchomości - teren pod drobne uprawy rolne - zieleń,
2. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
3. Numer działki – cz. 226/20
4. Numer KW – 12965
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – łącznie 340 m2.
6. Wysokość czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,22 zł/m2 rocznie brutto.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.
9. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 28 maja 2010 r. do dnia 18 czerwca 2010 r.
Data powstania: piątek, 28 maj 2010 08:40
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 cze 2010 11:39
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1682 razy