BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza
publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, usytuowanego na parterze budynku mieszkalnego nr 45 w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z udziałem wielkości 27/100 części w działce ozn. nr geod. 377/7, o pow. 574 m2, ujawnionej w księdze wieczystej KW OL1P/00012411/5, stanowiący własność Gminy Ruciane-Nida. Lokal mieszkalny będący przedmiotem niniejszego przetargu składa się z jednego pokoju i kuchni, o powierzchni użytkowej 27,24 m2 oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 7,05 m2 i przynależnych dwóch pomieszczeniach w budynku gospodarczym, o łącznej powierzchni 8,65 m2. Cena wywoławcza wynosi 27.800,00 zł, wadium 5.500,00 zł,
Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu
29 lipca 2010 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2010 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 26 lipca 2010 roku włącznie ( pokój nr 2 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
3. Cena nabycia w/w nieruchomości ustalona w drodze licytacji i koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży wynoszący 656,00 zł podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
4. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i koszty sądowe ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
7. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Al. Wczasów 4, pokój nr 2 i 3, tel. 87/4254452 i 87/4254454, fax 0/87/4254456.Data powstania: piątek, 25 cze 2010 08:37
Data opublikowania: piątek, 25 cze 2010 13:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 lip 2010 08:42
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2152 razy