BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Głodowo, Głodowo Rybackie, Wejsuny, Warnowo, Końcewo i Piaski w gminie Ruciane-Nida” informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 8 ofert.

Na podstawie badania i oceny ofert - najkorzystniejszą, a jednocześnie najtańszą okazała się oznaczona w postępowaniu nr „5” tj. Wykonawcy: SEGI-AT Sp. z o. o., ul. Baletowa 30, 02-867 Warszawa,.spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego postawione Wykonawcom.
Oferta otrzymała łącznie - 100,00 pkt.

W postępowaniu przetargowym wpłynęło jeszcze pięć ofert spełniających wymogi i podlegających ocenie przez Zamawiającego od Wykonawców:
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MELIOREX” Sp. z o. o., ul. Kolejowa 12,
16-420 Raczki
Oferta otrzymała łącznie – 66,29 pkt .
2. Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” S. A., ul. Suwalska 84, 19-300 Ełk
Oferta otrzymała łącznie – 81,94 pkt .
3. Konsorcjum:1. Przedsiębiorstwo „EKOLOBUD” S.A., ul. Przytorowa 9, 16-400 Suwałki, 2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego – Janusz Piotrowski, ul. Noniewicza 85C lok. 18, 16-400 Suwałki
Oferta otrzymała łącznie – 87,49 pkt .
4. Konsorcjum: 1. Comtrans Sp. z o. o., ul. Sprzętowa 6, 10-467 Olsztyn, 2. Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA” S.A., ul. Sprzętowa 6,
10-467 Olsztyn
Oferta otrzymała łącznie – 86,81 pkt .
5. Konsorcjum: 1. Zakład Usług Inwestycyjnych INWEST-SERWIS, uL. Polna 19,
10-086 Olsztyn, 2. Przedsiębiorstwo Elektryfikacji ELTOR Sp. z o. o., ul. Smoleńska 17,
85-833 Bydgoszcz
Oferta otrzymała łącznie – 80,95 pkt .

Dwóch Wykonawców zostało wykluczonych, a oferty uznano za odrzucone z postępowania przetargowego
Data powstania: wtorek, 22 cze 2010 11:40
Data opublikowania: wtorek, 22 cze 2010 11:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 cze 2010 09:17
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2167 razy