BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sali gimnastycznej i stołówki z zapleczem przy Szkole Podstawowej w m. Ukta, gmina Ruciane-Nida – Etap II” informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 4 oferty.

Na podstawie badania i oceny ofert - najkorzystniejszą, a jednocześnie najtańszą okazała się oznaczona w postępowaniu nr „3” tj. Wykonawcy: PHU GROT Jacek Olszewski
ul. Czerniewskiego 16, 12-200 Pisz, spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego postawione Wykonawcom.
Oferta otrzymała łącznie - 100,00 pkt.

W postępowaniu przetargowym wpłynęło jeszcze trzy oferty spełniające wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego od Wykonawców:
1. WĘGRZYN & SYN Przedsiębiorstwo Budowlane, ul. Szarych Szeregów 5, 10-072 Olsztyn
Oferta otrzymała łącznie – 97,37 pkt .
2. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „ALMA” Piotr Sokołowski, ul. Łukaszewicza 3, 19-300 Ełk
Oferta otrzymała łącznie – 96,39 pkt .
3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo.
Oferta otrzymała łącznie – 55,25 pkt .
Data powstania: czwartek, 24 cze 2010 09:07
Data opublikowania: czwartek, 24 cze 2010 09:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lip 2010 09:53
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2015 razy