BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej położonej na działce ozn. nr geod. 144 w m. Ukta gmina Ruciane-Nida” informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 3 oferty.

Na podstawie badania i oceny ofert - najkorzystniejszą, a jednocześnie najtańszą okazała się oznaczona w postępowaniu nr „3” tj. Wykonawcy: „Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego” w Piszu Sp. z o. o., ul. Czerniewskiego 2, 12-200 Pisz, spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego postawione Wykonawcom.
Oferta otrzymała łącznie - 100,00 pkt.

W postępowaniu przetargowym wpłynęło jeszcze dwie oferty spełniające wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego od Wykonawców:
1. STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Oferta otrzymała łącznie – 90,60 pkt .
2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Oferta otrzymała łącznie – 97,52 pkt .
Data powstania: środa, 7 lip 2010 09:27
Data opublikowania: środa, 7 lip 2010 09:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lip 2010 10:25
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1905 razy