BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany

w wykonaniu uchwały nr LII/27/2010 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 kwietnia 2010 roku.
Gmina Ruciane-Nida zamienia:
- działkę ozn. nr geod. 80/4, o pow. 656 m2, położoną w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej, stanowiącą jej własność, ujawnioną w KW 13031,
której wartość rzeczoznawca majątkowy ustalił na kwotę netto 44.457,00 zł,
na działki stanowiące własność Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Rucianem-Nidzie niżej wymienione:
- ozn. nr geod. 79/3, o pow. 348 m2,
- ozn. nr geod. 79/4, o pow. 456 m2,
- ozn. nr geod. 79/6, o pow. 905 m2,
położone w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej, ujawnione w księdze wieczystej nr 6190, których wartość rzeczoznawca majątkowy określił na kwotę netto 89.571,00 zł.
Strony ustalają cenę zamiany powyższych nieruchomości w wysokości kwot oszacowania przez rzeczoznawcę majątkowego, stąd: 89.571,00 zł – 44.457,00 zł = 45.114,00 zł + 22% podatek VAT stanowiący kwotę 9.925,08 zł = 55.039,08 zł.
W związku z powyższym wystąpi dopłata po stronie Gminy na rzecz Parafii w kwocie 45.114,00 zł i 9.925,08 zł na rzecz Urzędu Skarbowego w Piszu.
Koszt przygotowania dokumentacji do zamiany pokryje Gmina Ruciane-Nida a koszt aktu notarialnego pokryje Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Rucianem-Nidzie.
Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w budynku tut. Urzędu
na okres od dnia 9.07.2010roku do dnia 30.07.2010 roku.Data powstania: piątek, 9 lip 2010 09:58
Data opublikowania: czwartek, 15 lip 2010 12:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 sie 2010 08:44
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1897 razy