BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Gałkowo
2. Numer działki : 161/13
3. Powierzchnia działki : 1.408 m2
4. Numer księgi wieczystej KW OL1P/00012661/2
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1, o powierzchni użytkowej 55,70 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na poddaszu budynku wielolokalowego nr 40 w Gałkowie. Do lokalu mieszkalnego nr 1 przynależy piwnica o pow. 16,20 m2 i pomieszczenie gospodarcze w budynku gospodarczym o powierzchni 61,40 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje sprzedaż udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 3847/10000 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek wielolokalowy nr 40 składa się z 2 lokali mieszkalnych i jednego lokalu użytkowego.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z przynależnościami i udziałem wielkości 3847/10000 części w prawie własności działki ozn. nr geod. 161/13 , o pow. 1.408 m2 wynosi 35.625,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych ). Nabywca 8.07.2010 roku wystąpił z wnioskiem o rozłożenie na raty ceny sprzedaży przedmiotowego lokalu dlatego cena sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z przynależnościami i udziałem w prawie własności działki gruntu, po udzieleniu bonifikaty w wysokości 80 % na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007 roku wyniesie 7.125,00 zł. Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr LIII/34/2010 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 maja 2010 roku została przeznaczona do sprzedaży.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Nabywca uiści należność w kwocie 7.125,00 zł + koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży w 10 ratach rocznych. Pierwsza rata zostanie wniesiona najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane –Nida natomiast dalsze raty będą wnoszone co roku jedna, do 31 marca każdego roku, przez okres 9 lat wraz z oprocentowaniem w wysokości 2% liczonych od kwoty pozostałej po wpłacie kolejnej raty w stosunku rocznym. Kwota rozłożona na raty będzie zabezpieczona hipotecznie na nabywanym lokalu.
10. Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
11.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 12. Sprzedaż lokalu mieszkalnego jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 ze zmianami. 13.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 23.07.2010 roku do dnia 13.08.2010 roku.


Data powstania: piątek, 23 lip 2010 08:15
Data opublikowania: piątek, 23 lip 2010 11:04
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 sie 2010 10:07
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2008 razy