BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY W MIEJSKO - GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RUCIANEM - NIDZIE

Stanowisko pracy jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z projektem pn. „W stronę aktywnej integracji” realizowanym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).
Treść ogłoszenia w załączeniu
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 23 lip 2010 12:32
Data opublikowania: piątek, 23 lip 2010 14:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 lip 2010 08:40
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1779 razy