BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SIWZ

na „Budowę stacji uzdatniania wody wraz z wodociągiem wody surowej w Rucianem-Nidzie przy ul. Akacjowej”
Zgonie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie dokonuje zmiany w treści SIWZ w przetargu nieograniczonym nr PD 3410/12/2010 na „Budowę stacji uzdatniania wody wraz z wodociągiem wody surowej w Rucianem-Nidzie przy ul. Akacjowej”

Zmiana następuje poprzez umieszczenie dokumentacji projektowej i należy traktować jako integralną część SIWZ.
W związku ze zmianą treści SIWZ nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Miasta i Gminy
w Rucianem-Nidzie


Leszek Marek Gryciuk
Data powstania: czwartek, 29 lip 2010 09:34
Data opublikowania: czwartek, 29 lip 2010 14:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 sie 2010 12:02
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1966 razy