BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

„Budowa stacji uzdatniania wody wraz z wodociągiem wody surowej w Rucianem-Nidzie przy ul. Akacjowej”,
W związku z zapytaniem z dnia 30.07.2010 r. dotyczącym zamówienia publicznego „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z wodociągiem wody surowej w Rucianem-Nidzie przy ul. Akacjowej”, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223, poz. 1655 z późn. zm), Zamawiający – Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co następuje:

Pytanie Wykonawcy:
Prosimy o wyjaśnienie jakie materiały należy uwzględnić w przedmiarach robót elektrycznych „Zasilanie kablowe”, poz. 14, 15, 16, 17.


Odp:
Należy uwzględnić następujące materiały:
- w pozycji nr 14 kabel z żył Cu YKSY-0,6/1kV, 3x1,5 mm2(YKY)
- w pozycji nr 15 kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x16 mm2
- w pozycji nr 16 kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x25 mm2
- w pozycji nr 17 kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x50 mm2


W związku z wyjaśnieniem treści SIWZ nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.
Niniejsze wyjaśnienie służy doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.


Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: wtorek, 3 sie 2010 14:08
Data opublikowania: wtorek, 3 sie 2010 14:33
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 sie 2010 12:02
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2024 razy