BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ I EMISJĘ PROGRAMU TELEWIZYJNEGO PROMUJĄCEGO GMINĘ RUCIANE – NIDA

Dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Tropami Smętka po Mazurskim Morzu”, na realizację którego Gmina ubiega się o dofinansowanie ww. projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2007 – 2013 dla Małych Projektów.
W związku z projektem Gminy Ruciane – Nida pn. „Tropami Smętka po Mazurskim Morzu”, na realizację którego Gmina ubiega się o dofinansowanie ww. projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2007 – 2013 dla Małych Projektów – niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania o cenę Zamawiający zdecydował o wyborze oferty złożonej przez TVP S.A. w Warszawie Oddział Terenowy w Olsztynie o wartości 30.500,00zł brutto. Oferta w sposób precyzyjny określa przebieg realizacji programu telewizyjnego. Emisja programu na żywo w czasie antenowym zaproponowanych przez Oferenta pozwoli dotrzeć do większej grupy odbiorców. Ponadto doświadczenie jakim dysponuje TVP gwarantuje wysoką jakość realizacji zlecenia.

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. t.j. z 2007r. Nr 233 poz. 1655).


Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie ofert.Z poważaniem,

Leszek Marek Gryciuk
Burmistrz Miasta i Gminy
Ruciane – Nida
Data powstania: piątek, 6 sie 2010 10:56
Data opublikowania: piątek, 6 sie 2010 12:56
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 sie 2010 10:07
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2067 razy