BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO PODJĘCIA PRACY W GASTRONOMII / HOTELARSTWIE DLA PODOPIECZNYCH M-GOPS W RUCIANEM – NIDZIE

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie pn. „W STRONĘ AKTYWNEJ INTEGRACJI” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć przygotowujących do podjęcia pracy w gastronomii / hotelarstwie oraz badań lekarskich dla podopiecznych M-GOPS w Rucianem – Nidzie – informuję, że na podstawie przedłożonych ofert Zamawiający zdecydował o wyborze oferty złożonej przez OKZ FAKTOR, Olsztyn.

Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. t.j. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655). Dziękujemy za złożone oferty.

Zakup współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z poważaniem

Krystyna Rudol – Koordynator projektu.
Data powstania: poniedziałek, 9 sie 2010 14:30
Data opublikowania: poniedziałek, 9 sie 2010 14:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 sie 2010 08:36
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1777 razy