BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Dotyczy: Zapytania ofertowego pt.: „pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z przyłączami energetycznymi i przyłączami domowymi oraz sieci wodociągowej we wsiach: Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Głodowo, Głodowo Rybackie, Wejsuny, Warnowo, Końcewo, Piaski w gminie Ruciane-Nida”
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie informuje, że na zapytanie ofertowe pt.: „pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z przyłączami energetycznymi i przyłączami domowymi oraz sieci wodociągowej we wsiach: Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Głodowo, Głodowo Rybackie, Wejsuny, Warnowo, Końcewo, Piaski w gminie Ruciane-Nida”, zostało złożonych sześć ofert.

Wybrano ofertę złożoną przez firmę PROJEKT Spółka z o.o., ul. Wilczyńskiego 1A, 10-686 Olsztyn, za cenę 45 000,00 zł netto, 54 900,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.

Z poważaniem

Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Leszek Marek Gryciuk
Data powstania: czwartek, 19 sie 2010 07:36
Data opublikowania: wtorek, 24 sie 2010 08:19
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 sie 2010 08:37
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1826 razy