BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O LV SESJI RADY MIEJSKIEJ RUCIANE - NIDA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 26 sierpnia 2010 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem - Nidzie odbędzie się LV sesja Rady Miejskiej.
  Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie i podpisanie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 23 czerwca 2010 r.
 5. Odpowiedź na wnioski i interpelacje radnych zgłoszone na LIV sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 23 czerwca 2010 r.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 7. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Ruciane - Nida
 8. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010 / 2011
 9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach sprawach:
  • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ruciane - Nida
  • wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
  • zmiany tytułu i treści Uchwały Nr XIX/3/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Karwica
  • zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Karwica
  • zmiany tytułu i treści Uchwały Nr XIX/4/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Osiniak - Piotrowo
  • zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Osiniak - Piotrowo
  • zmiany tytuły i treści Uchwały Nr XIX/6/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Wólka
  • zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejścowości Ładne Pole na lata 2009 - 2016
  • zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Wygryny
  • procedury uchwalania budżetu
  • zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
  • gospodarki gruntami
 10. Wnioski i interpelacje radnych
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie obrad

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane - Nida do uczestnictwa w obradach.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane - Nida
mgr Dietmar Georg Lange

Data powstania: czwartek, 19 sie 2010 12:25
Data opublikowania: czwartek, 19 sie 2010 12:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 sie 2010 08:37
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1961 razy