BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA DOT. NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY-M-GOPS RUCIANE-NIDA

Informacja dotyczy projektu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie pn. „W STRONĘ AKTYWNEJ INTEGRACJI” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na dwa wolne stanowiska pracy pracownika socjalnego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie – żadna ze zgłoszonych osób nie spełnia wymogów formalnych, tj. nie ukończyła studiów magisterskich na kierunku pedagogika socjalna lub społeczna, socjologia, polityka społeczna, jak też nie ukończyła studiów podyplomowych z zakresu organizacji pomocy społecznej lub pracy socjalnej.


Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk
Data powstania: wtorek, 24 sie 2010 08:14
Data opublikowania: wtorek, 24 sie 2010 08:18
Data przejścia do archiwum: środa, 8 wrz 2010 09:38
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1915 razy