BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

PZ-7331-1/95/10
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w oparciu o art. 61 § 1 i 4 K.P.A. oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami)
zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie śluzy Guzianka II na działkach o nr 58, 3033/4, 3033/5, 389, 34/8, 34/7, 59 położonych w obrębie Ruciane-Nida oraz na działce nr 42/3 w obrębie Iznota, gmina Ruciane-Nida, którego inwestorem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą
się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: piątek, 27 sie 2010 08:38
Data opublikowania: piątek, 27 sie 2010 08:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 wrz 2010 11:04
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1730 razy