BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

PZ-7331-1/99/10
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w oparciu o art. 61 § 1 i 4 K.P.A. oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami)
zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kabla optotelekomunikacyjnego wraz z niezbędnymi urządzeniami na działkach o nr 192/282, 199/1, 637/3, 680/2, 192/255, 192/311, 3133/1, 3134/4, 3134/5, 3134/6, 3144/1, 3145/3, 3153/2 położonych w obrębie Ruciane-Nida, na działkach nr 3154, 3160/2, 3161/1, 1011/1, 1013/1, 1026/1, 1038/1, 1039, 1052, 1065, 1079, 1092, 1104, 1115, 1127/1, 1138/3, 1139/1, 1149/7, 1149/8, 1638/1 położonych w obrębie Krzyże, na działkach nr 1150/2, 1150/4, 1630, 87/1, 85/4, 84, 88/5 położonych w obrębie Karwica, gmina Ruciane-Nida, którego inwestorem jest Telekomunikacja Polska S.A.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą
się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: czwartek, 2 wrz 2010 11:56
Data opublikowania: piątek, 3 wrz 2010 08:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 wrz 2010 08:18
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1670 razy