BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - Guzianka.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Rucianem-Nidzie uchwały nr LIII/32/2010 z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - Guzianka.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, al. Wczasów 4 12-220 Ruciane-Nida, w terminie do dnia 30 września 2010 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Leszek Marek Gryciuk
Data powstania: wtorek, 7 wrz 2010 12:24
Data opublikowania: wtorek, 7 wrz 2010 12:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 paź 2010 08:12
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1817 razy