BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka, Osiniak, Śwignajno, Wojnowo, Ukta, Nowa Ukta, Gałkowo i Zameczek w gminie Ruciane-Nida” ogłoszonego w dniu 11.08.2010 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 12 ofert.
Na podstawie badania i oceny ofert - najkorzystniejszą, a jednocześnie najtańszą okazała się oznaczona w postępowaniu nr „8” tj. Wykonawcy Konsorcjum: 1. PHU „POLARIS” A. i W. Krzyżańscy sp. j., ul. Wojska Polskiego 35B, 12-200 Pisz, 2. Zakład Instal.-Bud. DARIO Dariusz Krasicki, ul. Gałczyńskiego 7/37, 12-200 Pisz, spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego postawione Wykonawcom.
Oferta otrzymała łącznie - 100,00 pkt.
W postępowaniu przetargowym wpłynęło jeszcze dziesięć ofert spełniających wymogi i podlegających ocenie przez Zamawiającego od Wykonawców:
1. Konsorcjum: 1. Zakład Usług Inwest. INWEST-SERWIS, uL. Polna 19, 10-086 Olsztyn, 2. Przeds. Elektryfikacji ELTOR Sp. z o. o., ul. Smoleńska 17, 85-833 Bydgoszcz
Oferta otrzymała łącznie – 66,19 pkt .
2. Gazomontaż S.A., ul. Powstańców 2C, 05-091 Ząbki
Oferta otrzymała łącznie – 46,56 pkt .
3. Konsorcjum: 1. PPHU MARK, ul. Czeska 22, 15-625 Białystok, 2. PPHU BUDAMEX, ul. Puchatka 11, 15-505 Białystok
Oferta otrzymała łącznie – 50,70 pkt .
4. Konsorcjum:.1. „JAR-BUD Jarosław Klarecki”, ul. Warszawska 17A, 05-119 Michałów-Reginów, 2. „MARABUD Zakład Remontowo-Budowlany M. Chmielewski i M. Dąbrowski” Sp. jawna, ul. Kaletańska 9, 02-495 Warszawa
Oferta otrzymała łącznie – 62,19 pkt .
5. Konsorcjum: 1. EKOMELBUD S.A., ul. Lubelska 42, 11-700 Mrągowo, 2. Przed. Inż.-Bud. „PRZEM-GRI” Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn
Oferta otrzymała łącznie – 83,86 pkt .
6. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o. o., ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn
Oferta otrzymała łącznie – 61,62 pkt .
7. Przeds. Bud. Ogól. i Robót Inż. „INŻYNIERIA” Sp. z o. o., ul. Mazowiecka 9, 09-100 Płońsk
Oferta otrzymała łącznie – 81,09 pkt .
8. Przedsiębiorstwo Instalaczjne „PRIM” S.A., ul. Suwalska 84, 19-300 Ełk
Oferta otrzymała łącznie – 69,83 pkt .
9. Konsorcjum: 1. SEGI-AT Sp. z o.o., ul. Baletowa 30, 02-867 Warszawa, 2. MOLEWSKI Sp. z o. o., ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz
Oferta otrzymała łącznie – 72,68 pkt .
10. PP-H „MELIOREX” Sp. z o. o., ul. Kolejowa 12, 16-420 Raczki
Oferta otrzymała łącznie – 65,72 pkt .
Jedna oferta została odrzucona z postępowania przetargowego.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ruciane-Nida

Leszek Marek Gryciuk
Data powstania: środa, 8 wrz 2010 10:02
Data opublikowania: środa, 8 wrz 2010 11:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 wrz 2010 09:55
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2179 razy