BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zawiadamiam strony postępowania że tut. Organ, zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej wzdłuż ul. Mazurskiej w miejscowości Ruciane-Nida, od ronda w km 104+397 drogi krajowej nr 58, na działkach nr: 104/8, 104/13, 104/12, 105/1 oraz 96/4, obręb m. Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000, wszczęte na wniosek Zakładu Usług „DAN” Sp. z o.o., ul. Kopernika 4c/22, 14-200 Iława, działającego w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad oddział w Olsztynie.
W związku z powyższym z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3 w godz. od 7ºº do 15ºº, a także składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od opublikowania niniejszego zawiadomienia w przedmiotowej sprawie.
Data powstania: piątek, 10 wrz 2010 09:53
Data opublikowania: piątek, 10 wrz 2010 09:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 wrz 2010 10:23
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1789 razy