BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty na sporządzenie Studium Wykonalności projektu dot. promocji Gminy Ruciane – Nida.

Zamawiający:
Urząd Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane – Nida


Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na sporządzenie Studium Wykonalności na potrzeby projektu dot. Promocji Gminy Ruciane – Nida – Zamawiający zdecydował o wyborze oferty złożonej przez Panią Kingę Wiśniewską, Ostróda o wartości 5.460,00 zł netto, 6.000,00 zł brutto. Oferent wykazał się doświadczeniem w sporządzaniu Studiów Wykonalności na potrzeby projektów z zakresu turystyki i promocji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, co było jednym z kryteriów określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Oferent sporządził SW dla projektu pn. „Ostróda 2012”, który został bardzo dobrze oceniony i znalazł się na czele listy rankingowej. Do oferenta zostanie skierowane stosowne zamówienie. Zapytanie ofertowe przeprowadzono zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. t.j. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655).
Dziękuję za złożone oferty.

Z poważaniem

Leszek Marek Gryciuk
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Data powstania: czwartek, 23 wrz 2010 10:22
Data opublikowania: czwartek, 23 wrz 2010 11:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 paź 2010 08:12
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2015 razy