BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zawiadamiam strony postępowania że tut. Organ, zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie kotłowni opalanej biomasą o mocy 1,4 MW – kompleksowa przebudowa systemu grzewczego kotłowni przy ul. Szkolnej 2, na działkach nr: 192/284 oraz 192/339, 192/289, 205/2, 205/4, 206/23 i 206/17, obręb m. Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000, wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 6A, 12-221 Ruciane-Nida.
W związku z powyższym z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3 w godz. od 7ºº do 15ºº, a także składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w przedmiotowej sprawie.
Data powstania: poniedziałek, 27 wrz 2010 13:16
Data opublikowania: wtorek, 28 wrz 2010 11:05
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 paź 2010 11:55
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1535 razy