BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Informacja o wyborze oferty na dostawę 1 szt. serwera internetowego

Informacja o wyborze oferty na dostawę 1 szt. serwera internetowego na potrzeby funkcjonowania portalu internetowego w ramach projektu pn. „Utworzenie portalu internetowego promującego walory przyrodnicze i bogactwo kulturowe Gminy Ruciane – Nida”
Ruciane – Nida, dn. 27 / 09 / 2010r.

Informacja o wyborze oferty
na dostawę 1 szt. serwera internetowego na potrzeby funkcjonowania portalu internetowego w ramach projektu pn. „Utworzenie portalu internetowego promującego walory przyrodnicze i bogactwo kulturowe Gminy Ruciane – Nida”.

Zamawiający:
Gmina Ruciane – Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane – Nida

Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę 1 szt. serwera internetowego na potrzeby funkcjonowania portalu internetowego w ramach projektu pn. „Utworzenie portalu internetowego promującego walory przyrodnicze i bogactwo kulturowe Gminy Ruciane – Nida” – Zamawiający zdecydował o wyborze oferty złożonej przez PHU BALTA Wojciech Stec, Gdańsk o wartości 8.603,00zł netto / 10.495,66zł brutto. Jest to oferta najkorzystniejsza cenowo. Do dostawcy zostanie skierowane stosowne zamówienie. Zapytanie ofertowe przeprowadzono zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. t.j. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655).

Zakup jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Dziękujemy za złożone oferty.

Z poważaniem

Leszek Marek Gryciuk
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Data powstania: wtorek, 28 wrz 2010 10:23
Data opublikowania: środa, 29 wrz 2010 10:47
Data przejścia do archiwum: środa, 6 paź 2010 07:57
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1642 razy