BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie publicznego przetargu ustnego nieograniczonegoNa podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 roku - Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3, o powierzchni użytkowej 50,41 m2, położonego na parterze budynku mieszkalnego nr 11 w Rucianem-Nidzie przy ul. Al. Wczasów, składającego się z 2 pomieszczeń użytkowych, korytarza i 2 wc Wraz ze sprzedażą przedmiotowego lokalu następuje sprzedaż udziału wielkości 1281/10.000 części w działce ozn. nr geod. 143/1, o pow. 1.072 m2.
Cena wywoławcza brutto nieruchomości wynosi – 106.255,00 zł,
wadium wynosi – 21.000,00 zł.
Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu
19 listopada 2010 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1.W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2010 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokój nr 2 w tut. UMiG).
2.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej.
3. Sprzedaż jest opodatkowana 22% podatkiem VAT. Cena wywoławcza jest ceną brutto.
4.Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego, koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6.Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny.
7. Bliższych informacji na temat przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2, tel. 87/4231036 w 52 lub 87/4254452, fax 87/4254456.Data powstania: piątek, 15 paź 2010 11:36
Data opublikowania: piątek, 15 paź 2010 09:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 lis 2010 12:17
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2408 razy