BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ TECHNICZNO-PLASTYCZNYCH DLA 33 PODOPIECZNYCH M-GOPS W RUCIANEM-NIDZIE

Dotyczy projektu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie pn. „W STRONĘ AKTYWNEJ INTEGRACJI” który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 (Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).
Treść zapytania w załączeniu. Termin skladania ofert upływa dnia 15.10.2010r. o godz. 15.00.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 4 paź 2010 12:50
Data opublikowania: poniedziałek, 4 paź 2010 12:59
Data przejścia do archiwum: środa, 20 paź 2010 11:30
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1796 razy