BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami).

1. Położenie nieruchomości :
Ruciane-Nida ul. Dybówek II
2. Numer działki : 13/14
3. Powierzchnia działki : 1.455 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 12965
5. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa nie zabudowana, położona w Rucianem-Nidzie przy ul. Dybówek II. W aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
6. Cena wywoławcza netto przedmiotowej nieruchomości wynosi 50.940,00 zł.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XXXII/123/2008 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie, z dnia 30 grudnia 2008 roku została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 8. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej. Przedmiotowa sprzedaż opodatkowana jest 22% podatkiem VAT.
9. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu na koszt nabywcy. Nabywca pokrywa również koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
10. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości. 11. Właściciel nieruchomości gruntowej będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania urządzeń infrastruktury komunalnej. 12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 15.10.2010 roku do dnia 5.11.2010 roku.


Data powstania: piątek, 15 paź 2010 12:59
Data opublikowania: piątek, 15 paź 2010 09:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 lis 2010 08:37
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1891 razy